3 tilbud billig forsikring

Details

Active - expires on April 08, 2022
Services
Insurance Services
Service
Php 0.00

Description

Vi arbejder alle dage året rundt målrettet med at knytte en hurtig forbindelse til produktive forsikringsfolk tæt på, hvor du bor. Slip for dårlige selskaber - Brug denne seriøse udbudsside 3forsikringstilbud.dk i stedet. På omkring 9½ minut kan du indtaste din opgave i fagmandskemaet og sende den ind til 3forsikringstilbud.dk. 

Savner du 3 super tilbud på forsikring? Svaret på den udfordring er selvsagt ved at vælge den grønne knap. Er du på udkig efter 3 tilbud billig forsikring i din region? Vores professionelle fagmandnetværk består af robuste og udvalgte forsikringsfagfolk overalt i Danmark - herunder i din by. 

3 tilbud billig forsikring

Det er forbavsende let at anvende herværende boligportal og alle forsikringsselskaber løser alle forsikringsopgaver overalt i din kommune. De godkendte partnere byder ind på den oprettede forsikringsopgave, hvorpå du frit kan udse dig et tilbud. Få 3 velegnede tilbud fra en fagmand, der har erfaringen til at løse dit forsikringsønske i for eksempel Thisted. 

Et vekselererfirma, der fra en gårdejer havde modtaget anmodning om et lån, anmodede et forsikringsselskab om garanti for et pantebrev på 575.000 kr., som gårdejeren skulle udstede med pant i sin ejendom, og oplyste, at ejendommens handelsværdi ifølge mæglervurdering var 2,7 mill. kr. Forsikringsselskabet påtog sig herefter garantien. Da gårdejeren udeblev med betaling af to terminer, krævede vekselerfirmaet disse betalt af forsikringsselskabet. - Da vekselerfirmaet havde vidst, at det var urigtigt, at der forelå mæglervurdering om ejendommens handelsværdi, der ifølge syn og skøn udgjorde 1,5 mill. kr., blev forsikringsselskabet frifundet.

 

Der foreligger også svig, hvis forsikringstageren forsætligt har holdt sig uvidende om, at de oplysninger, han har givet, er urigtige. Begrebet svig i forsikringsretten har næppe helt det samme indhold, som det tilsvarende aftaleretlige begreb. l teorien antages det således, at der ikke foreligger svig i forsikringsaftalelovens forstand, hvis en kvinde af skamfuldhed besvarer et spørgsmål, om hun har lidt af en kønssygdom, benægtende, uanset at hun er klar over, at hun har været angrebet af syfilis. Forsikringstageren kan være i en situation, hvor det er menneskeligt forståeligt og juridisk acceptabelt, at han giver urigtige oplysninger. Der skal med andre ord mere til, for at man kan tale om svig i forsikringsretlig forstand, end der skal til, for at man kan tale om svig i sædvanlig aftaleretlig forstand.

Contact Information

tilbud

Disclaimer

The content of this advertisement was posted by the advertiser, tilbud. Pilipinoy.com is in no way responsible for its content or for any claims made by the advertiser.

Proudly Pinoy